مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان عمران

 

  

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده
 

پردازس تصاوير ماهواره اي با استفاده از نرم افزار ENVI

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
ENVI برادران 14-18

یکشنبه

سه شنبه

آقای
علی نیا
96/04/11 96/06/05 64 96/04/11

مبانی کامپیوتر

آشنایی با مباحث نقشه

  تصاویر ماهواره ای

لینک

بارگذاری زلزله بر اساس آیین نامه 2800 زلزله    

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

بارگذاری زلزله

بر اساس آیین نامه 2800 زلزله    

برادران 18-15

روزهای زوج

 

اقای احمدی 96/02/09 96/02/25 30 96/02/06

اصول پایه رشته عمران

لینک

کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی ARC GIS با نرم­افزار GIS

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
 GIS خواهران 12-8

روزهای زوج

 

خانم باغگلی 96/02/02 96/02/03 50 96/02/02

مبانی کامپیوتر

آشنایی با مباحث نقشه

  تصاویر ماهواره ای

لینک

پردازس تصاوير ماهواره اي با استفاده از نرم افزار ENVI

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
ENVI خواهران 12-15

یکشنبه

سه شنبه

خانم باغگلی 96/02/10 96/03/19 64 96/02/10

مبانی کامپیوتر

آشنایی با مباحث نقشه

  تصاویر ماهواره ای

لینک

۵ تیر ۱۳۹۶ ۰۹:۴۱:۳۲ 8692 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس