مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان فناوری اطلاعات

 

  

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده
 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎوا

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺟﺎوا خواهران 8-12

شنبه
دوشنبه
چهارشنبه

 

خانم
دشتی

96/04/10 96/05/02 40 96/04/10 آشنایی مقدماتی
با برنامه نویسی
لینک
 
MTCNA)MikroTik Certified Network Associate)
نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
MTCNA برادران 14-18

شنبه
دوشنبه
چهارشنبه

آقای

پورنگ

96/04/10 96/05/16 64 96/04/10   لینک

 

۵ تیر ۱۳۹۶ ۰۹:۴۰:۵۵ 16870 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس