مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان فناوری اطلاعات

 

  

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده
 

بازاریاب فروشگاه مجازی

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
بازاریاب فروشگاه مجازی خواهران 8-12

یکشنبه

سه شنبه

آقای

جعفرنیا

96/03/12 96/05/22 111 96/02/10 ICDLدرجه دو

مفاهیم پایه نت

لینک
 
بازاریاب فروشگاه مجازی
نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
بازاریاب فروشگاه مجازی برادران 14:30-17:30

شنبه-دوشنبه

آقای

جعفرنیا

96/03/02 96/06/13 111 96/01/30 ICDLدرجه دو

مفاهیم پایه نت

لینک

طراح و توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتواي WORDPRESS   

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

WORDPRESS

برادران 14-18

یکشنبه

چهارشنبه

آقای جعفرنیا 96/02/04 96/05/28 90 96/2/02 مقدمات صفحات وب لینک
 

برنامه نویس PHP   

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

 PHP   

خواهران 8-12

شنبه-یکشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

خانم عظیمی 96/02/02 96/05/07 320 96/1/30

ویندوز ، اینترنت و

آشنایی با مفاهیم وب 

آشنایی با زبان برنامه نویسی

لینک
طراح و توسعه دهنده سيستم هاي مديريت محتواي WORDPRESS   
نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
WORDPRESS خواهران 8-12

یکشنبه

سه شنبه

خانم مهری 96/2/03 96/3/24 90 96/2/02

ویندوز ،اینترنت

 آشنایی با مفاهیم وب 

لینک

 
۵ خرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۲۷:۴۳ 14145 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس