مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان فناوری اطلاعات

دریافت لیست دوره های پیشنهادی سه ماه چهارم دپارتمان فناوری اطلاعات

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم :تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر:تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

 

 

 

لینک ثبت نام دوره های تایید شده

 

برنامه نويس AJAX

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
AJAX برادران 14-8 فقط پنج شنبه جناب آقای جنتی فرد 1395/10/30 1396/12/29 96 1395/10/23

HTML 4,5

- CSS 2,3

- Java Script (Intro)

- ASP.NET (intro)

- Visual Studio 2015

- SQL Server 2014

لینک

طراح سایت با DHTML

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
طراح سایت با HDML خواهران 12-8 شنبه تا چهارشنبه سرکارخانم عظمیی 1395/12/01 1395/12/23 90     دریافت

 

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
                     
۱ بهمن ۱۳۹۵ ۱۹:۲۸:۲۶ 4213 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس