مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان پژوهش وکارافرینی

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده

كارآفرینی با رويكرد KAB(سطح كامل)   

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره
 

KAB(سطح كامل)   

خواهران 8-12

یکشنبه

سه شنبه

 آقای

رجبیان

96/2/03 96/3/21 100 96/02/02

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

كارآفرینی با رويكرد KAB(سطح مقدماتي)   

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد

تاریخ آزمون ورودی

مفادآزمون ورودی توضیح دوره

 KAB(سطح مقدماتي)   

برادران 14-18 روزهای زوج

آقای

رجبیان

96/1/28 96/2/27 50 96/1/26 اطلاعات عمومی


لینک

تحليل داده ها در پژوهش هاي اجتماعي و مديريت با استفاده از نرم افزار SPSS   

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد

تاریخ آزمون ورودی

مفادآزمون ورودی توضیح دوره

SPSS  

خواهران 8-12 شنبه-چهارشنبه

خانم

حسینی

96/02/11 96/2/27 60 96/2/09

اطلاعات عمومی

اطلاعات مقدماتی آمار


لینک

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۲۶:۵۹ 6565 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس