مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد
دپارتمان پژوهش وکارافرینی

تاریخ بارگذاری دوره پس از تایید توسط ستاد بارگذاری می گردد.

تذکرمهم : تنها مرجع ثبت نام سایت مرکز قسمت ثبت نام دوره آموزشی میباشد.درصورت عدم ثبت نام در سایت حق شرکت در جلسه آزمون ورودی ندارید.

تدکر: تاریخ آزمون ورودی و منابع آزمون ورودی دوره دو هفته قبل درصورت تایید ستاد بر روی سایت مرکز بارگذاری میگردد.

لینک ثبت نام دوره های تایید شده
 
 

کارآفرینی مقدماتی  

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

كارآفرینی با رويكرد

KAB(سطح مقدماتی  )   

خواهران 8-12

روزهای زوج

آقای رجبیان 96/03/27 96/05/04 50 96/03/27

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

 

 

خلاقیت و نو آوری در محیط کار    

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

خلاقیت و نو آوری

در محیط کار    

خواهران 8-12

روزهای زوج

خانم

حسینی

96/03/17 96/04/03 51 96/03/16

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

كارآفرینی با رويكرد KAB(سطح تکمیلی )   

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

كارآفرینی با رويكرد

KAB(سطح تکمیلی )   

برادران 14-18

روزهای زوج

 آقای

رجبیان

96/03/06 96/04/03 50 96/03/06

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

كارآفرینی با رويكرد KAB(سطح مقدماتی )   

نام دوره جنسیت ساعت برگزاری روزهای تشکیل نام استاد تاریخ شروع تاریخ پایان دوره ساعت استاندارد تاریخ آزمون ورودی مفادآزمون ورودی توضیح دوره

كارآفرینی با رويكرد

KAB(سطح مقدماتی  )   

برادران 8-12

یکشنبه -سه شنبه

 آقای

رجبیان

96/03/28 96/05/1 50 96/03/23

 

اطلاعات عمومی

 


لینک

 
 
۵ تیر ۱۳۹۶ ۰۹:۳۹:۴۱ 9514 بازدید
کلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس