مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد

نمایه فرهنگی

آتش نشان ها مثل گروه خونی O هستن...
به دیگران کمک میکنن...
اما هیچ کسی غیر خودشون نمیتونه بهشون کمک کنه...
دلم پیش کودکی ست که منتظره پدر آتش نشانش بعداز شیفت بیایدو بغلش کنه

 تا کنون خبری ثبت نشده استکلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس