مرکز مهارتهای پیشرفته ارم مشهد

نمایه فرهنگی

دیروز
نقش إلی "بیت‌المقدس"
بر سربندهای شما شاید یک شعار بود برايمان

اما امروز
جوانانی از نسلتان در آرزوی "بیت‌المقدس" راهی سوریه‌اند

و امید که فردا
نماز را در قدس بخوانیم ان شااللهتا کنون خبری ثبت نشده استکلیه حقوق سایت متعلق به مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته ارم میباشد.

طراحی و پیاده سازی توسط شرکت توسعه نرم دنیا توس